• זמני פעילות: 20:00-08:00
  • 6225*

טופס היכרות עם היזם ובית העסק לפגישה אישית

 

שם פרטי*
שם משפחה
טלפון
שם העסק
תאר בקצרה את הרעיון / בית העסק
כמה שנים העסק פועל בתחום העיסוק הנוכחי שלו?
פרופיל היזמים
האם הנך בעל ידע מקצועי באחד מהתחומים הבאים
שיווקמכירותחשבונאותפיננסים
מוצרים ושירותים
הסבר על המוצרים / השירותים שמעניק העסק(תוך מתן דגש על אופן תמחור המוצר במידה וקיים)
 
 
מהו היתרון הבולט של העסק שלך אל מול המתחרים שציינת?
האם קיים אתר אינטרנט לעסק שלך?
כןלא
האם השקעת משאבים בקידום העסק ברשתות חברתיות / גוגל / פרסום באינטרנט?
כןלא
האם קיימים חשבונות פרסום בגוגל / פייסבוק?
כןלא
האם קיים חשבון אנליטיקס?
כןלא
האם כמות לקוחות של העסק גדלה מידי חודש?
כןלא
מהו אחוז הלקוחות הקבועים של העסק (בקירוב )?
האם לאחרונה בדקת את האפשרות לצמצם את הוצאות התפעול/ השכר בעסק ?
כןלא
האם הנך בעל רישיון עסק כחוק ?
כןלא
האם היו שיקים חוזרים, הגבלה או הוצל"פ?
כןלא
האם היקף האשראי והמימון הקיימים ברשות העסק מספקים לפעילותו השוטפת?
כןלא